psycholoog eindhoven

Wat is deze stichting?

De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: Psycholoog, Psychotherapeut, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psychiater GZ-Psycholoog, Contextuele Therapeut, Neurofeedback Therapeut, Systeem Therapeut.

In het kort gaat het om een WTZI-erkende instelling zonder winstoogmerk, die hulp geeft bij het weer leuk maken van het leven, wanneer er sprake is van psychische problemen. Zo nodig is het stellen van een diagnose gebaseerd op uitgebreid en multidisciplinair (test-)onderzoek en/of het maken van een quantitatief EEG / "Brainmap"

De behandeling kan zowel uit gesprekken bestaan als uit medicijnen die de draagkracht vergroten. De gesprekken zijn bij voorkeur individueel. Wanneer het leren van vaardigheden beter gaat in een groep, dan wordt groepspsychotherapie aangeboden. Eventueel kan neurofeedback worden toegepast. gebouw1

De werkzaamheid van de gebruikte therapieën is steeds wetenschappelijk vergaand bewezen. Ze zijn beperkt tot therapieën op de terreinen van de psychotherapie en de psychiatrie. Gedacht kan worden aan inzichtgevende psycho-therapie, cognitieve psychotherapie, gedrags-psychotherapie, "Client-centered" psychotherapie, groepspsychotherapie, echtpaartherapie / relatie-psychotherapie, contextuele therapie, schemagerichte psychotherapie, etcetera.

Er is (nog) geen echte specialisatie op een bepaald terrein van psychische problemen. Wel is er speciale belangstelling voor echtpaarproblemen en ontwikkelingsstoornissen als (complexe) ADHD en autisme.

Belangrijke doelstellingen zijn kleinschaligheid, laagdrempeligheid, bescherming van de privacy en het zo veel mogelijk beperken van bureaucratie.

Doelgroep

Deze GGZ-instelling richt zich op kinderen, volwassenen en ouderen in Eindhoven en omgeving. Er wordt geen klinische opname geboden.
 

Wachtlijsten
De Stichting Psycho Eindhoven heeft geen wachtlijsten voor nieuwe verwijzingen/patiënten/klanten.
Helaas zijn we genoodzaakt hulp aan nieuwe verwijzingen uit te stellen bij klanten van de zorgverzekeraars VGZ, CZ, Achmea. Daar gelden namelijk budgetbeperkingen.
U kunt voor uzelf zorgen dat u toch zonder wachttijd bij ons terecht kunt voor hulp.
Dat kunt u doen door de zorgbemiddelingsafdeling van uw zorgverzekeraar te vragen om een toekenning voor u (op papier) van een DBC boven het budget.
Indien dit niet lukt kunt u op onze hulp een beroep doen bij het zoeken naar een oplossing.