psycholoog eindhoven

Wat is deze stichting?

De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: Psycholoog, Psychotherapeut, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psychiater GZ-Psycholoog, Contextuele Therapeut, Neurofeedback Therapeut, Systeem Therapeut.

In het kort gaat het om een WTZI-erkende instelling zonder winstoogmerk, die hulp geeft bij het weer leuk maken van het leven, wanneer er sprake is van psychische problemen. Zo nodig is het stellen van een diagnose gebaseerd op uitgebreid en multidisciplinair (test-)onderzoek en/of het maken van een quantitatief EEG / "Brainmap"

De behandeling kan zowel uit gesprekken bestaan als uit medicijnen die de draagkracht vergroten. De gesprekken zijn bij voorkeur individueel. Wanneer het leren van vaardigheden beter gaat in een groep, dan wordt groepspsychotherapie aangeboden. Eventueel kan neurofeedback worden toegepast. gebouw1

De werkzaamheid van de gebruikte therapieën is steeds wetenschappelijk vergaand bewezen. Ze zijn beperkt tot therapieën op de terreinen van de psychotherapie en de psychiatrie. Gedacht kan worden aan inzichtgevende psycho-therapie, cognitieve psychotherapie, gedrags-psychotherapie, "Client-centered" psychotherapie, groepspsychotherapie, echtpaartherapie / relatie-psychotherapie, contextuele therapie, schemagerichte psychotherapie, etcetera.

Er is (nog) geen echte specialisatie op een bepaald terrein van psychische problemen. Wel is er speciale belangstelling voor echtpaarproblemen en ontwikkelingsstoornissen als (complexe) ADHD en autisme.

Belangrijke doelstellingen zijn kleinschaligheid, laagdrempeligheid, bescherming van de privacy en het zo veel mogelijk beperken van bureaucratie.

Doelgroep

Deze GGZ-instelling richt zich op kinderen, volwassenen en ouderen in Eindhoven en omgeving. Er wordt geen klinische opname geboden.
 

Als Stichting Psycho Eindhoven willen we zorg op maat en niet standaardprogramma’s.

  • We willen gericht zijn op helpen bij het leren zo veel mogelijk gebruik te maken van de eigen genezingsprocessen in plaats van de symptomen/klachten onderdrukken.
  • We streven naar hulp door zeer ervaren en geschoolde hulpverleners.
  • We zijn ervan overtuigd van dat hulpverlening beter gebeurt indien de hulpverlener in een bepaalde hulpvorm speciaal is geschoold.
  • We zien wachttijd, ook na de kennismakingsfase, als zeer ongewenst.
  • We zien zoveel mogelijk privacy als passend bij uw belang. Dat sluit aan bij kleinschaligheid.
  • We willen geen beperking in de soort individuele hulp en in de beschikbare hulptijd.
  • We streven naar toepassen van echte vernieuwing in de hulpverlening in plaats van bureaucratie.
  • Het dragen van een financieel risico ten gunste van andere praktijken vinden we niet logisch.
  • Onze visie op hulpverlening vormt een conflict met het afsluiten van contracten met de vier grote zorgverzekeraars, zijnde: CZ, Achmea, Menzis en VGZ. Daarom, is er bij ons in 2018 alleen sprake van verzekerde zorg volgens een restitutiepolis bij CZ, Achmea en Menzis. Bij VGZ is er een (te) klein budget voor 2018. We adviseren u dringend een restitutiepolis af te sluiten voor 2018.

 

Periode rondom Kerst & Oud en Nieuw 2018

In de periode tussen Kerst& Oud en Nieuw zullen de meeste van onze medewerkers gaan genieten van de feestdagen en vakantie vieren.

In principe sluit de Stichting Psycho Eindhoven vanaf maandag 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019, mits anders met u afgesproken door uw eigen behandelaar.

Mogen wij u namens alle medewerkers hele fijne feestdagen toewensen?