Beste Cliënt van Psycho Eindhoven


Gezien de geadviseerde voorzorgsmaatregelen betreffende het Coronavirus  (Covid-19) zullen ook wij onze werkzaamheden aan moeten passen. We geloven in goede en passende zorg, en willen u dit ook in de komende weken zoveel mogelijk blijven bieden.

Concreet zal dit inhouden dat wij zo min mogelijk en alleen in overleg vanuit de praktijkruimte zullen werken. Middels beeldbellen en gewoon bellen bestaat de mogelijkheid om reeds gemaakte afspraken wel door te laten gaan. Dit doen we graag in overleg met u.

Uw persoonlijke therapeut is voor verdere informatie bereikbaar en zal met u afstemmen wat binnen de wensen en mogelijkheden ligt, waarbij vanuit het secretariaat zoveel mogelijk zal worden ondersteund om eea zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wij hopen op uw begrip. Weet dat u met vragen steeds welkom bent

Met vriendelijke groet,
Team Psycho Eindhoven

Door naar de website