Beste Cliënt van Psycho Eindhoven


Gezien de geadviseerde voorzorgsmaatregelen betreffende het Coronavirus  (Covid-19) zullen ook wij onze werkzaamheden aan moeten passen. We geloven in goede en passende zorg, en willen u dit ook in de komende weken zoveel mogelijk blijven bieden.

Concreet zal dit inhouden dat wij u vragen om 1,5 meter afstand te bewaren, uw handen te desinfecteren / wassen met zeep voor binnenkomst en indien u (milde) klachten vertoont, uw afspraak te verplaatsen. 

Wij hopen op uw begrip. Weet dat u met vragen steeds welkom bent

Met vriendelijke groet,
Team Psycho Eindhoven

Door naar de website